Oczyszczalnia ścieków w Karolinie gm. Rędziny to mechaniczno-biologiczna instalacja pracująca w technologii osadu czynnego, przystosowana do usuwania związków organicznych i podwyższonego usuwania biogenów.

 

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty częstochowskiego znak OŚ.6341.57.2016.V.34 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, decyzja zmieniająca PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu nr.  PO.ZUZ.5.4211.71m.2020.AZ z dnia 26 stycznia 2021 z terminem obowiązywania do 30 sierpnia 2026 roku.

Przepustowość - 1 946 m3/dobę

W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą:

 • hermetyczna stacja zlewcza ze złączką do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami, w której zainstalowany jest przepływomierz rejestrujący ilość ścieków dowożonych i sonda pH,
 • zbiornik uśredniający ścieki dowożone,
 • przepompownia ścieków surowych wyposażona w pompy zatapialne, kratę koszową oraz awaryjny ciąg mechanicznego oczyszczania z sitem pionowym i prasą do skratek,
 • sitopiaskownik,
 • dwa reaktory biologiczne ze strefami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji, oraz komorą wstępnej stabilizacji,
 • dwa osadniki wtórne radialne,
 • zbiornik tlenowej stabilizacji osadu,
 • stacja dmuchaw dla procesów biologicznego oczyszczania i stabilizacji osadu,
 • zbiornik zagęszczania i magazynowania osadu,
 • stacja mechanicznego odwadniania osadu wraz ze stacją przygotowania polielektrolitu,
 • komora pomiarowa ilości ścieków,
 • wiata do tymczasowego gromadzenia osadu,
 • kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki Pijawki.

Odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Pijawka

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana, zakres wykonywanych analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

 • skratki,
 • zawartość piaskowników,
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2023 pdf 490,75 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2022 pdf 491,43 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2021 pdf 106,28 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 61,85 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 61,81 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 61,31 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 40,84 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 40,66 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 40,86 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 40,71 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 392,41 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 40,87 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 247,83 KB Pobierz
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl