Uprzejmie informujemy, iż Przedsiębiorstwo po raz kolejny aktywnie uczestniczyło w ogólnoświatowej kampanii „Sprzątanie Świata”. W dniu 20 września 2019 r. pracownicy Spółki, wraz z uczniami klas podstawowych w Olsztynie i Kusiętach, sprzątali las znajdujący się na obszarze ochronnym ujęcia wody w Olsztynie.

Akcja „Sprzątanie Świata” zapoczątkowana została w 1989 r. w Australii. W Polsce organizowana jest od roku 1994. Celem kampanii jest promowanie nieśmiecenia, inicjowanie działań proekologicznych oraz edukacja odpadowa. W bieżącym roku temat przewodni brzmiał „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”.

Dzięki pracy wolontariuszy możemy cieszyć się czystym lasem a także czystą, bezpieczną i zdrową wodą.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl