„Stop Nielegalnemu Graffiti” – to kampania profilaktyczno-edukacyjna, w której udział bierze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, Komenda Miejska Policji w Częstochowie oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Częstochowy P. Krzysztof Matyjaszczyk.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. przy ul. Jaskrowskiej odbyła się konferencja, w trakcie której zaprezentowany został mural promujący akcję. Graffiti nawiązujące tematyką do wody powstało na zagospodarowanej specjalnie do tego celu przestrzeni – ogrodzeniu Wodociągów Częstochowskich zlokalizowanym od strony rzeki Warty.

Kampania „Stop Nielegalnemu Graffiti” ma na celu zarówno zwrócenie uwagi na problem niszczenia budynków w przestrzeni publicznej, jak również uświadomienie mieszkańców, że graffiti można wykonać w sposób przemyślany i legalny, tj. za zgodą administratora lub zarządcy budynku. Estetyczne, gustownie wykonane murale są bowiem formą sztuki ulicznej i stanowią niewątpliwą ozdobę przestrzeni publicznej.

W ramach organizowanej akcji zaplanowano m.in. warsztaty edukacyjne i zajęcia profilaktyczne w częstochowskich szkołach. Przygotowano również materiały edukacyjne w postaci plakatów, spotu radiowego i filmowego.

Warto pamiętać, że nielegalne wykonanie graffiti będące przejawem wandalizmu stanowi wykroczenie lub przestępstwo i zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5.

 

Zdjęcia:  https://czestochowa.policja.gov.pl/Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl