W roku 2007 Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem „Radzić sobie z niedoborem wody” (ang. „Coping With Water Scarcity”). Głównym organizatorem obchodów tego dnia jest agenda ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa (FAO). Problematyka tego Dnia zwraca uwagę na konieczność współpracy międzynarodowej oraz podkreśla znaczenie zintegrowanego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi. Ma to stanowić podstawowe narzędzie do osiągnięcia głównego zadania Międzynarodowej Dekady  „Woda dla Życia” 2005 – 2015, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ludności pozbawionej stałego dostępu do czystej pitnej wody  w 2015r. Według informacji organizacji międzynarodowych w  roku 2005 dostępu do czystej pitnej wody nie miało ponad 1,1 miliarda ludzi.
Okolice naszego miasta należą do zasobnych rezerwuarów wody pitnej. Społeczności lokalnej nie grozi więc brak wody. Fakt ten nie upoważnia nas jednak do tego, by wodę marnotrawić czy też zanieczyszczać tym bardziej, iż występujące coraz  częściej anomalie pogodowe (upalny lipiec 2006, wiosenna zima 2006/2007) są zwiastunem nadchodzących zmian klimatycznych.
Jak można oszczędzać wodę? Oto kilka przykładów
-  zakręcając wodę podczas mycia zębów można zaoszczędzić około 12 litrów.
-  kąpiel w wannie to około 150 litrów. Wybierając kąpiel pod prysznicem oszczędzamy około 100 litrów wody.
-  zamontowanie ograniczników objętości w zbiornikach spłuczek toalet spowoduje oszczędzenie 3 litrów wody przy każdorazowym spuszczeniu wody.

Więcej informacji o Światowym Dniu Wody 2007:

www.unwater.org ,www.worldwaterday.org .

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl