Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy w sercach budzi się nadzieja na lepsze jutro.
Niech przy świątecznym stole w każdym domu zagości szczęście,
wzajemne zrozumienie i życzliwość.
Żegnając tak trudny dla wszystkich mijający rok,
z wiarą i optymizmem patrzmy w przyszłość.
 Zarząd Wodociągów Częstochowskich składa najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pogody ducha, rodzinnego ciepła i sił na co dzień.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl