Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 23.08 – 28.08.2015r.)

W dniach od 23 sierpnia do 28 sierpnia br. odbędzie się w Sztokholmie Światowy Tydzień Wody. Głównym organizatorem „tygodnia” jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). W tych dniach Sztokholm stanie się areną spotkań reprezentantów świata nauki z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organizacji  pozarządowych, a głównym ich tematem będzie oczywiście woda. Mottem tegorocznego spotkania będzie, podobnie jak obchodzonego w marcu br. Światowego Dnia Wody hasło „Woda i zrównoważony rozwój”.

Ile zużywamy wody? Jaki jest nasz ślad wodny ?

 

Wszystkich, którzy chcieliby określić swój indywidualny ślad wodny, serdecznie zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa w dniu 27 sierpnia br. w godzinach od 900 do 1400. Do określania Śladu Wodnego wykorzystana zostanie automatyczna ankieta opublikowana na stronie Water Footprint Network . Przy określaniu indywidualnego śladu wodnego pomagać będą pracownicy Przedsiębiorstwa. Wszyscy, którzy wezmą udział w określaniu śladu wodnego, otrzymają pamiątkowy upominek.

DRZWI OTWARTE

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego regionu, aby w ramach akcji „OTWARTE DRZWI”  zwiedzili wybraną oczyszczalnię ścieków eksploatowaną przez Przedsiębiorstwo. W ramach akcji będzie można zapoznać się z problematyką związaną z procesami oczyszczania ścieków oraz zwiedzić między godziną 1000 a 1700:Z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego regionu, aby w ramach akcji „OTWARTE DRZWI”  zwiedzili wybraną oczyszczalnię ścieków eksploatowaną przez Przedsiębiorstwo. W ramach akcji będzie można zapoznać się z problematyką związaną z procesami oczyszczania ścieków oraz zwiedzić między godziną 1000 a 1700:

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA 2015

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego powinien być obchodzony każdego dnia w roku. Jednak w obecnej chwili ma swój określony dzień w kalendarzu, którym jest 5 czerwca. Ten wyjątkowy dzień został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne (ONZ) na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i z każdym rokiem obchodzony jest z coraz większym zaangażowaniem w kwestiach istotnych dla ochrony środowiska. Powstaje coraz więcej nowych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego.   Podejmowane tego dnia akcje jak i działania mają na celu uświadamiać o rzeczywistych zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego oraz mobilizować ludzkość do ich rozwiązywania. Tegoroczna edycja Światowego Dnia Ochrony Środowiska oparta jest na głównych hasłach konferencji odnoszących się do zgodności rozwoju społeczeństwa

Wodociągi Częstochowskie z Medalem Europejskim

Nowoczesne, spełniające najwyższe europejski standardy i normy, zgodne z przepisami oraz przyjazne klientom – tak Business Centre Club ocenia usługi, świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., i nagradza spółkę Medalem Europejskim.

Uroczystość wręczenia prestiżowych nagród prężnym polskim przedsiębiorstwom odbędzie się 10 czerwca w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl