Obchody Światowego Tygodnia Wody

W dniu 13 września 2019r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zorganizowało obchody Światowego Tygodnia Wody. Uroczystość odbyła się na Placu Biegańskiego w Częstochowie, skupiając rzeszę zaciekawionych osób.

 

Światowy Tydzień Wody

Światowy Tydzień Wody

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Światowego Tygodnia Wody, które odbędą się w piątek 13.09.2019r.w godzinach 10:00 – 15:00 na Placu Biegańskiego w Częstochowie.

Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 25.08 – 30.08.2019r.)

W dniach od 25 do 30 sierpnia br. w Sztokholmie odbyła się Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniom wody. Głównym organizatorem Konferencji był Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI).

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl