Wykaz numerów telefonów

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniej obsługi Klienta w siedzibie Spółki, przedstawiamy wykaz numerów telefonów, pod którymi dostępni są przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – IX edycja

Uprzejmie informujemy, że do etapu finałowego IX edycji Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” zakwalifikowało się 19 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Miedźno, Mykanów, Poczesna i Rędziny.

Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – IX edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin Blachownia i Kłobuck oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Olsztyn, Poczesna i Rędziny do udziału w  IX edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Uhonorowanie Przedsiębiorstwa z okazji 25-lecia funkcjonowania systemu ekozarządzania i audytu EMAS

Miło nam poinformować, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zostało uhonorowane jubileuszowym certyfikatem EMAS przyznanym przez Dyrektora Generalnego ds. Środowiska Komisji Europejskie.

Zmiana cen usług związanych z gospodarką wodomierzową

Informujemy, że od dnia 1 września 2021 r. nastąpiła zmiana cen usług związanych z gospodarką wodomierzową. Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa pod nr tel.: (34) 37 73 307, (34) 37 73 308.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl