„Wodociągi na wyciągnięcie Apki”

Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie anonimowej ankiety. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą Przedsiębiorstwu starać się o uzyskanie dofinansowania do zakupu urządzeń oraz stworzenia aplikacji zgodnych z Państwa wymaganiami. Jeśli zależy Państwu na zmniejszeniu biurokracji oraz zapewnieniu automatycznego i zdalnego dostępu online do szerokiego wachlarza usług świadczonych przez Wodociągi Częstochowskie prosimy o kliknięcie w poniższy link i przedstawienie swoich oczekiwań w ankiecie.    ANKIETA


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gmin Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn.

Taryfa będzie obowiązywać od dnia 15 listopada 2023 r.

Więcej informacji w zakładce Centrum Obsługi Klienta


Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Wodzie „WODA = ŻYCIE” – XI edycja

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy, miast i gmin: Blachownia, Kłobuck i Olsztyn oraz gmin: Konopiska, Miedźno, Mykanów, Poczesna i Rędziny do udziału w  XI edycji interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

Przedsiębiorstwo zdobywcą nagrody w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Przedsiębiorstwo zajęło III miejsce w etapie regionalnym konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Konkurs zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy miał na celu uhonorowanie pracodawców, którzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

Komunikat w sprawie bakterii legionella

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż woda ujmowana i dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie pochodzi w całości z ujęć podziemnych. Temperatura wody ujmowanej utrzymuje się w granicach 9 – 11°C, czyli znacznie poniżej temperatury umożliwiającej bytowanie i namnażanie się bakterii Legionella, która zawiera się w przedziale 25-40°C.

Ryzyko występowania bakterii Legionella dotyczy instalacji wody ciepłej w miejscach powstawania tzw. aerozolu wodnego, takich jak prysznice, jacuzzi oraz systemy klimatyzacji czy fontanny.

Nie występuje zatem ryzyko rozwoju bakterii Legionella w zbiorczym systemie wodociągowym. Zapewniamy, że zimna woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna i można ją pić prosto z kranu.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis/dzialania-panstwowej-inspekcji-sanitarnej-w-zwiazku-z-wystapieniem-przypadkow-legionelozy

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl