Komunikat w sprawie bakterii legionella

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż woda ujmowana i dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie pochodzi w całości z ujęć podziemnych. Temperatura wody ujmowanej utrzymuje się w granicach 9 – 11°C, czyli znacznie poniżej temperatury umożliwiającej bytowanie i namnażanie się bakterii Legionella, która zawiera się w przedziale 25-40°C.

Ryzyko występowania bakterii Legionella dotyczy instalacji wody ciepłej w miejscach powstawania tzw. aerozolu wodnego, takich jak prysznice, jacuzzi oraz systemy klimatyzacji czy fontanny.

Nie występuje zatem ryzyko rozwoju bakterii Legionella w zbiorczym systemie wodociągowym. Zapewniamy, że zimna woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna i można ją pić prosto z kranu.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis/dzialania-panstwowej-inspekcji-sanitarnej-w-zwiazku-z-wystapieniem-przypadkow-legionelozy

Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 20 – 24.08.2023 r.)

Światowy Tydzień Wody ustanowiony został przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI) w 1991 roku. Organizowana z tej okazji międzynarodowa konferencja poświęcona jest zagadnieniom wody.

Utrzymanie Przedsiębiorstwa w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS

Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał nasze Przedsiębiorstwo w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

X edycja interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – wyniki

W dniu 22 marca 2023r. odbył się finał X edycji interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”.   W bieżącej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 24 szkoły podstawowe z naszego regionu.

Światowy Dzień Wody 2023

W dniu 22 marca 2023 r. już po raz trzydziesty pierwszy obchodzono Światowy Dzień Wody – święto mające na celu uświadomienie mieszkańcom naszej planety jak ważną rolę w ich życiu pełni dostęp do czystej i zdrowej wody.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl