Laureat I nagrody Tomasz Dądela  przedstawia własnoręcznie przygotowaną prezentację nt Światowego Dnia Wody

Konkurs Wiedzy o wodzie „WODA = ŻYCIE”

W dniu 20 marca 2014r. odbył się I Konkurs wiedzy o wodzie „WODA = ŻYCIE” zorganizowany przez Przedsiębiorstwo z okazji obchodów Światowego Dnia Wody. Do udziału w Konkursie zostały zaproszone szkoły gimnazjalne z terenu gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Światowy Dzień Wody - OTWARTE DRZWI

W ramach obchodów  Światowego Dnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie organizuje akcję „Otwarte Drzwi”.

Legalizacja wodomierzy

Niniejszym informujemy, iż w związku z zaprzestaniem pracy Punktu Legalizacji Wodomierzy Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie z dniem 3.03.2014r. Przedsiębiorstwo nie będzie wykonywało usług remontów
i legalizacji wodomierzy.

Informujemy również, że dzień 21.02.2014 roku jest ostatnim dniem przyjmowania zleceń usługowych.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl